Monthly Archives

Sierpień 2016

MOMENTY CHWAŁY

Należy celebrować je z przemyślanym przytupem. Niecodziennie wyjątkowy moment życia przyciąga jednocześnie wszystkich ważnych nam ludzi. Jeśli jest powód, potraktuj go dobrym szampanem i atmosferą. Wynagrodź wszystkich, którzy stale wznosili Cię ku górze. Frank

Continue Reading